19 het atelier creëert meer waarde

Wij zijn een architectenbureau dat bijzondere, hoogwaardige en kwalitatieve projecten ontwerpt met meer waarde. Om dát te realiseren staat bij elk ontwerpproces onze waardencirkel centraal, met daarin zeven waarden die terugkomen in onze ontwerpen: esthetische waarde, historische waarde, gebruikswaarde, ecologische waarde, duurzame waarde, maatschappelijke waarde en belevingswaarde.

Met het toevoegen en verbinden van deze zeven waarden ontstaat een unieke architectuur met een eigen verhaal. Waarde is tenslotte veel meer dan alleen wat er in cijfers staat gebeiteld; we leggen verbindingen die je in eerste instantie niet ziet. Dat zorgt voor verrassende invalshoeken en oplossingen.

Wij werken vol overgave aan de opgave. We gaan voor het maximaal haalbare. Dus slimme plattegronden, goed uit te voeren bouwmethodes en details en we passen degelijke en duurzame materialen toe. Daarbij werken we interactief. Met opdrachtgever en gebruiker. Zodat iedereen zich thuis voelt in onze ontwerpen.