Nieuws

Basisschool OBS Dijkzicht krijgt nieuw onderkomen in Dorpshuis De Bongerd, Welsum

Een feestelijke dag voor Welsum. Na een voorbereiding met veel gesprekken, afwegingen en onderzoeken is maandag op locatie het verbouwingscontract voor het dorpshuis de Bongerd ondertekend door Marlous Siemelink bestuurder van onderwijsstichting de Mare, portefeuillehouder Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe en aannemer Martijn Endeman van Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte.

De school en het dorpshuis zijn centrale ontmoetingsplekken in een dorp Welsum. Belangrijke elementen, waarmee de leefbaarheid in het dorp vergroot wordt.  Om ervoor te zorgen dat de school, ondanks krimp, niet weg hoeft uit het dorp is onderzocht of de school een nieuw onderkomen kan krijgen in het dorpshuis. Waardoor de multifunctionaliteit van het dorpshuis wordt verbeterd en verduurzaming een belangrijke rol speelt.

19 het atelier is eind 2018 als projectleider in Welsum een interactief traject gestart met een werkgroep van 25 dorpsbewoners De vraag die hierbij centraal stond was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de school, ondanks krimp, niet weg hoeft uit het dorp? Daarbij hebben wij onderzocht of de school een nieuw onderkomen kan krijgen in het dorpshuis waardoor de multifunctionaliteit van het dorpshuis ook wordt vergroot. Verschillende vertegenwoordigers van o.a. het dorpshuis, sportverenigingen, de basisschool en de brandweer gingen in kleine groepjes in gesprek om verschillende scenario’s in beeld te brengen. De verschillende partijen zochten naar de juiste synergie om basisschool obs Dijkzicht ruimte te geven binnen de Bongerd. Een van deze scenario’s heeft 19 het atelier uitgewerkt in een ontwerp voor verbouw van het dorpshuis. In het ontwerp ligt de nadruk op de flexibiliteit van de verschillende ruimtes. Het dorpshuis en de basisschool zijn gescheiden van elkaar, maar kunnen wel gebruik maken van elkaars ruimte. Basisschool obs Dijkzicht kan zich huisvesten in het dorpshuis en hiermee wordt toekomstbestendig onderwijs gewaarborgd.

Verbouwing zomer 2020
De verbouwing van het dorpshuis wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte. Het streven is om voor de zomervakantie nog te starten met de verbouwing. Hierbij wordt rekening gehouden met de activiteitenplanning van het dorpshuis. Het streven is dat de kinderen vanaf het voorjaar van 2021 in hun nieuwe school zitten. “Mooie gedachte dat straks alle leeftijden met elkaar samenwerken in het dorpshuis”, aldus Marlous Siemelink van de Mare.

Delen: