Nieuws

Nieuw op onze website: Circulair gebouwde Studentenhuisvesting De Warmonderhof

De Warmonderhof in Dronten is een opleidingsinstituut voor biologisch-dynamische landbouw. De docenten en studenten werken aan de landbouw van de toekomst. Een landbouw die intensief werkt aan de kwaliteit van bodem, rekening houdt met de sociale en culturele omgeving en die andere economische structuren zoekt. De studenten wonen op het terrein van het opleidingsinstituut. In 2004 hebben we op dit terrein al een studentenhuisvesting ontworpen. Door de groei van de opleiding was er weer behoefte aan een gebouw dat aansluit op de doelstellingen aan De Warmonderhof. De nieuwe studentenhuisvesting is opgebouwd met het Steko-bouwsysteem. Dit bestaat uit constructieve houten blokken met sparingen voor isolatievulling. Dit bouwsysteem is een mooi voorbeeld van circulair bouwen en past volledig in een biobased bouwsysteem. De architectuur sluit aan op de reeds aanwezige gebouwen die refereren aan organische architectuur. Door slim om te gaan met de volumes en materialisatie sluiten we hier naadloos op aan.

Voor meer informatie en foto’s bekijk hier de projectpagina.

Delen: