Nieuws

Grote Optrommelactie in Steenwijkerwold voor opstellen dorpsvisie 2020-2030 (video)

In Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, spelen de komende jaren fysieke en sociale opgaven die vragen om een goede onderliggende toekomstvisie. Steenwijkerwold gaat hier samen met Sociaal Werk De Kop, Woonconcept, BOKD en de gemeente mee aan de slag. 19 het atelier is procesbegeleider tijdens dit traject.

Om alle inwoners te betrekken en te inventariseren welke wensen, zorgen en ideeën er in het dorp spelen, wordt er een Grote Optrommelactie gehouden. Tijdens een eerste bewonersavond hebben denkers uit het dorp input gegeven binnen thema’s als ‘wonen & leven’ en ‘voorzieningen & ondernemen’. Samen met de doeners uit het dorp wordt vervolgens gekeken naar de praktische kant van De Grote Optrommelactie; vrijwilligers delen na de zomer de trommels uit aan het begin van elke straat. In de trommels zitten spelregels en invulformulieren met wensen en ideeën voor de buurt. De trommels worden een maand lang van deur tot deur doorgegeven aan de buren. Met de input uit het dorp en de belanghebbende organisaties stelt 19 het atelier samen met BOKD de uiteindelijke dorpsvisie 2020-2030 voor Steenwijkerwold op. In het najaar wordt deze aan Dorpsbelangen Steenwijkerwold overhandigd. Van en voor bewoners!

Delen: