Nieuws

(Woon)zorgcomplex De Stelp op Ameland krijgt vorm.

De Gemeente Ameland en het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland hebben 19 het atelier geselecteerd voor het ontwerpen van het woonzorgcentrum De Stelp. Op de nieuwe locatie zijn reeds een sporthal, kinderopvang en sociaal cultureel werk gevestigd. In de toekomst worden hier 44 (zorg)appartementen gebouwd met multifunctionele ruimten voor zorgverlening, kantoren en horeca.

Door in nauwe samenwerking met Buro Mien Ruys voor het landschap en Bordewijk Adviseurs voor de installatietechniek de visie uit te werken, en in gesprek te gaan met de (toekomstige) gebruikers, is een breed gedragen duurzaam plan ontstaan.

De meeste woningen zijn rond een binnentuin gesitueerd. Ze zijn bovendien naar buiten gericht, waardoor ze een ruim uitzicht hebben. De looproutes zijn kort, waardoor er minder liften en trappen nodig zijn om alle appartementen te bereiken. Tussen de woningen en ontmoetingscentrum Ons Hol komt een licht, overkapte ruimte. De schets is ter verduidelijking van de visie gemaakt, het plan wordt nog nader ontworpen.

Delen: