Nieuws

Nieuw op onze website: 3 woonblokken Landsherenkwartier Deventer

In de herstructureringswijk Landsherenkwartier in Deventer heeft 19 het atelier drie blokken ontworpen met een geheel eigen architectuur: Mabelia (20 sociale huurwoningen), De Ridderhof (20 betaalbare koopwoningen) en De Koningshof (19 koopwoningen).

Blok 6: Mabelia
De woningen omsluiten een hof waarin het parkeren wordt verzorgd, aan de Noord- en Zuidzijde lopen de ontsluitingswegen voor autoverkeer, haaks daarop liggen aan de Oost- en Westzijde de groene scheggen voor het langzaamverkeer en als verblijfsgebieden tussen de woningen.

Blok 7: De Ridderhof
Aan de Zuidzijde licht de ontsluitingsstraat voor het autoverkeer. Voor het overige worden de woningen omzoomd door brede groene scheggen met langzaamverkeersroutes. Alle woningen zijn op deze groengebieden georiënteerd.

Blok 10: De Koningshof
De Koningshof, blok 10, vormt de kroon op de herstructurering van het Landsherenkwartier. Negentien koopwoningen in negen zeer verschillende typen omsluiten de parkeerhof voor de bewoners en zijn aan alle zijden in het groen gelegen. Dit, en de afronding van de buurt met aansluiting op een paar andere bijzondere woonblokken, heeft de architectuur bepaald.

Delen: