Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst ondertekent t.b.v. dorpsvisie 2020-2030 Steenwijkerwold

Dorpsbelang Steenwijkerwold werkt samen met bewoners en de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept, Sociaal Werk de Kop aan een dorpsvisie voor Steenwijkerwold. Om de samenwerking te bekrachtigen is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De dorpsvisie is een toekomstbeeld voor 2030 en vormt voor de betrokken organisatie een kader voor het maken van plannen voor het dorp. De bewoners zijn alvast begonnen, via De Grote Optrommelactie. Als procesbegeleider organiseert 19 het atelier het reilen en zeilen achter de schermen van deze actie en wordt er input opgehaald om uiteindelijk de dorpsvisie 2020-2030 op te stellen voor Steenwijkerwold.

Waarom is een dorpsvisie nodig?
In een dorpsvisie wordt aangegeven wat volgens de bewoners en samenwerkende partijen gewenste ontwikkelingen zijn om Steenwijkerwold een fijne plek te houden om te leven. Het is een toekomstbeeld, waarbij de belangrijkste fysieke en sociale opgaven voor de komende 10 jaar (2020-2030) worden benoemd. Het is geen kant en klaar plan tot in detail, maar het vormt het kader waarover de dorpsbewoners met elkaar en met de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept en andere relevante organisaties verder in gesprek gaat.

Bewoners zijn al opgetrommeld
In de zomer heeft Dorpsbelang Steenwijkerwold vrijwilligers geworven voor De Grote Optrommelactie. Op dit moment gaan er letterlijk 40 trommels door het dorp met formulieren waarop de inwoners hun ideeën kwijt kunnen. Elke bewoner krijgt een trommel, die weer wordt doorgegeven aan de buren. De opgehaalde ideeën vormen de inbreng van bewoners voor de dorpsvisie. Zo ontstaat er een dorpsvisie met draagvlak van de inwoners van Steenwijkerwold. Hans Apperloo is voorzitter van Dorpsbelang Steenwijkerwold en blij met het enthousiasme van de inwoners en vrijwilligers: “Het laat echt zien dat we samen werken aan de toekomst van Steenwijkerwold”.

Iedereen kan meedoen
“Een goede manier om de bewoners uit Steenwijkerwold te betrekken bij het opstellen van de dorpsvisie. Bij een bewonersavond of een online vragenlijst hoor je toch vaak dezelfde mensen. Op deze manier kan iedereen zijn/haar zegje doen”, aldus één van de deelnemers van De Grote Optrommelactie. Naar verwachting zijn ‘woningbouw’ en ‘onderwijs’ terugkerende thema’s die veelvuldig benoemd zullen worden. Thema’s die zeker meegenomen moeten worden in de dorpsvisie, om zo de leefbaarheid in het dorp te versterken.

Delen: