Posts Tagged “hardenberg”

Nieuw op onze website: Kindcentrum Baalder Hardenberg

Ons ontwerp voor het nieuwe kindcentrum in Hardenberg voor OBS de Baalder, GBS Albertus Risaeus en de kinderopvang is compact, multifunctioneel en zet het kind centraal. Uitgangspunt voor het ontwerp was de gezamenlijke visie van de scholen: samen waar het kan, apart waar nodig.

De samenwerking en ontmoeting tussen de scholen wordt gefaciliteerd door een slimme clustering van ruimtes. De rustige zones zijn in de luwte georganiseerd. In het ontwerp zijn de drager en inbouw gescheiden waardoor verschillende indelingen behorende bij de onderwijsvisies nu maar ook in de toekomst goed zijn in te passen.

Bekijk hier de projectpagina voor meer informatie en foto’s.

Delen: