Posts Tagged “kindcentrum”

Nieuw op onze website: Kindcentrum Baalder Hardenberg

Ons ontwerp voor het nieuwe kindcentrum in Hardenberg voor OBS de Baalder, GBS Albertus Risaeus en de kinderopvang is compact, multifunctioneel en zet het kind centraal. Uitgangspunt voor het ontwerp was de gezamenlijke visie van de scholen: samen waar het kan, apart waar nodig.

De samenwerking en ontmoeting tussen de scholen wordt gefaciliteerd door een slimme clustering van ruimtes. De rustige zones zijn in de luwte georganiseerd. In het ontwerp zijn de drager en inbouw gescheiden waardoor verschillende indelingen behorende bij de onderwijsvisies nu maar ook in de toekomst goed zijn in te passen.

Bekijk hier de projectpagina voor meer informatie en foto’s.

Delen:

Eerste aardbevingsbestendig Kindcentrum van Nederland staat in Hoogezand

In de wijk Woldwijck te Hoogezand is een nieuw kindcentrum gerealiseerd, gericht op kinderen van 0-12 jaar. In dit kindcentrum worden twee basisscholen en een kindvoorziening (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) ondergebracht. Het ontwerpconcept van het nieuwe schoolgebouw is ontstaan vanuit zijn ligging in de woonwijk. De locatie vormt een ‘groene long’ in de wijk en het gebouwconcept sluit hierbij aan in de vorm van ‘Paviljoens in het groen’. De verschillende gebruikers krijgen een ‘eigen’ paviljoen met daartussen een zone voor gemeenschappelijk, multifunctioneel gebruik. Het gebouw is uitermate duurzaam en toekomstbestendig ontworpen. Bij het ontwerp zijn de laatste technieken toegepast om dit Kindcentrum aardbevingbestendig te maken.

Bekijk hier de projectpagina voor meer informatie en foto’s.

Delen: