Nieuws

Tweede bewonersavond brengt dorpsvisie Steenwijkerwold 2020-2030 stap dichterbij (video)

Wat zou je veranderen als je voor een dag burgemeester kon zijn? Tijdens bewonersavonden hebben denkers en doeners uit Steenwijkerwold input gegeven voor thema’s als ‘wonen & leven’ en ‘voorzieningen & ondernemen’.

Tijdens de zomerperiode wordt De Grote Optrommelactie voorbereid. Zo worden er straatvertegenwoordigers benoemd en werkgroepen gevormd. Iedereen draagt een steentje bij. Na de vakantie worden er 40 trommels in Steenwijkerwold uitgedeeld met daarin beknopte vragenlijsten over de toekomst van het dorp. De trommels worden een maand lang van deur tot deur doorgegeven aan de buren. Na een maand wordt de opgehaalde informatie geanalyseerd en teruggekoppeld naar de bewoners. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in het dorp? Waar kan direct al actie op worden ondernomen? Welke vraagstukken moeten verder onderzocht worden door organisaties als een woningbouwvereniging, sociaal werk of de gemeente? In het najaar wordt de dorpsvisie 2020-2030 overhandigd aan Dorpsbelangen Steenwijkerwold. Een dorpsvisie gemaakt en gedragen door het dorp!

Inwoners uit Steenwijkerwold maken samen met Sociaal Werk De Kop, Woonconcept, BOKD en de gemeente Steenwijkerland de toekomstvisie voor hun eigen dorp. 19 het atelier is procesbegeleider tijdens dit traject.

Delen: