Ruimte voor stedenbouw en landschap

Een sterk concept ingebed in de lokale landschappelijke of stedelijke structuur en historie. We gaan op zoek naar het unieke verhaal van de plek en ontwerpen stedenbouwkundige plannen die de leefbaarheid vergroten en het karakter van de bebouwde omgeving positief versterken.

Daarin staan klimaatadaptatie en natuurinclusief ontwerpen centraal. Architectuur en omgeving vormen samen één verhaal.