Breezicht, Zwolle

De 36 energieneutrale woningen in Breezicht zijn ontworpen op basis van het MorgenWonen concept van Volker Wessels. Op de drie locaties zijn drie verschillende woningontwerpen ontstaan. Bij de 14 wadiwoningen is de lage gootlijn van belang. Deze woningen hebben een opvallende witte gootlijn die doorloopt over de kopse gevels en de overkapping. De randwoningen zijn statiger qua uitstraling met hogere geveldelen.

De materialisering van alle woningen is gelijksoortig, maar telkens anders toegepast. Door de bakstenen als spekkoek te vermetselen ontstaat er bij de wadiwoningen een gevel die aan houten delen refereert. Hetzelfde metselwerk zorgt bij de randwoningen voor een afwijkende bovenste laag en samen met een lichtere gevelsteen voor een contrastrijk en afwisselend straatbeeld. De woningen zijn duurzaam en energieneutraal uitgevoerd: er is geen gasaansluiting, de tuinkasten bestaan deels uit biobased tuinplanken en er zijn delen van gekapte essen toegepaste bij de erfafscheidingen van de wadiwoningen.

Opdrachtgever: Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn b.v.
Opleverdatum: 2021