CS Vincent van Gogh Assen

Opdrachtgever: CS Vincent van Gogh
Oplevering: 2014
Locatie: Assen

Stimulerend en creatief gebouw
CS Vincent van Gogh biedt naast gangbare lesmethoden op creatieve en innovatieve manier kennis aan met als motto: leren leren, leren leven! Het hart van het gebouw is daarom een ruime aula van drie verdiepingen hoog met een tribunetrap die uitkijkt op het ‘Art-House’, dé pijler van de school. Loopbruggen verbinden de vleugels van het gebouw en maken er hier een spectaculaire en levendige ruimte van. Het ‘Art-House’ bevat o.a. ateliers en muziekstudioruimtes. De expositieruimte neemt een prominente plaats in. De constructieve en organisatorische opzet van het gebouw is uitermate flexibel. Kenmerkend is de dubbele gangenstructuur waartussen de vaste facilitaire functies zoals de toiletten en de stijgpunten. De buitenzones langs de gevel zijn vrij indeelbaar met allerlei groottes van lokalen, studielandschappen, etc. Uiteraard zijn ook de mogelijkheden van de installaties hierop afgestemd. Hiermee is dit duurzame gebouw uitermate flexibel indeelbaar en aanpasbaar voor de toekomst.