Kindcentrum Urk

Opdrachtgever: Gemeente Urk
Oplevering: 2015
Locatie: Urk

Van speciaal taal- en spreekonderwijs tot muziek en dans
Het Kindcentrum biedt onderdak aan de peuterspeelzaal, de kinderopvang, lokalen voor de taaltrein (een voorschool voor kinderen die moeite hebben met praten, horen of met het begrijpen van taal), een muziekschool, de balletschool en een oefenruimte voor de Brassband. Veel verschillende gebruikers met verschillende en specifieke onderwijsvisies, geen doorsnee scholen. Het Kindcentrum is ontworpen als een dorp op een eiland. Het gebouw heeft een ronde vorm. De entree heeft een prominente plaats aan de straat, herkenbaar en uitnodigend. Vanuit deze entree zijn de verschillende ‘gebruikerszones’ te bereiken. Centraal in het gebouw liggen, als een marktplein, de grotere multifunctioneel te gebruiken ruimten, zoals speellokalen en ballet-/oefenruimte. Vanuit deze marktplaats ontwikkelen zich verschillende straten. Straten die uitkomen op pleintjes, kantoren en groepsruimten als huiskamers aan de buitenring.