OBS De Marke & PCBO De Ploeg,
Apeldoorn

Opdrachtgever: Leerplein 055, PCBO
Locatie: Apeldoorn
Verwachte oplevering: 2022

In de wijk de Maten in Apeldoorn ontwerpt 19 het atelier twee nieuwe schoolgebouwen voor OBS De Marke en PCBO De Ploeg. De nieuwe schoolgebouwen komen als twee paviljoens op de huidige groene locatie van De Marke te staan.

OBS De Marke
De Marke bestaat uit een zogenoemd ‘hart’ waar de verbinding tussen de verschillende leerteams en functies samenkomt. Het hart ligt voor en tussen de lokalen en is ruimtelijk, overzichtelijk, transparant en uitnodigend. De entree ligt aan het centrale plein, tussen de twee schoolgebouwen, en heeft een sterke relatie met de groene omgeving. De landschappelijke uitstraling van het schoolgebouw wordt benadrukt door het gebouw in het park te leggen met rondom een groenstrook. Het gebouw heeft houten gevels, die aangebracht worden in verschillende structuren, met daartussen glas en fris gekleurde kantafwerkingen.

PCBO De Ploeg
Het uitgangspunt voor het ontwerp voor de school van De Ploeg is het motto ‘open en gastvrij’. De school is opgebouwd uit twee bouwlagen. Op de begane grond zijn het KDV en de onderbouw gesitueerd. Deze hebben een aparte ingang maar zijn ook gekoppeld met het hart en de bovenbouw, die op de verdieping is gesitueerd. Het ontwerp van de school kenmerkt zicht door de geleding in massa en de natuurlijk verticale houten gevelbekleding. Het hart van het gebouw, de ontmoetingsruimte met de bibliotheektrap, is door de grote gevelopening duidelijk zichtbaar vanaf het plein. De grote gevelopening op de verdieping bij het creatieve lokaal geeft uitstraling naar het Schoutenveld.