Ontmoetings- en educatiecentrum
‘De Stadshoeve’ Zwolle

Opdrachtgever: Stichting De Stadshoeve
Locatie: Zwolle
Oplevering: 2016

Met en voor de wijk ontworpen
In het groene hart van de wijk Stadshagen in Zwolle komt op de locatie van de huidige wijkboerderij aan de Oude Wetering een uitbreiding met een nieuw ontmoetings- en educatiecentrum. In het nieuwe gebouw komen niet alleen de stallen voor de dieren, maar ook een educatieruimte/ ontmoetingsruimte, theehuis, keuken, kantoor, berging en toiletten. Rondom het nieuwe gebouw liggen de dierenweide, de educatieve tuinen en het terrein voor avontuurlijk spelen. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen kunnen leren, spelen en alles ontdekken op het gebied van dieren en natuur. Het ontwerp van de wijkboerderij is een dynamisch kappenlandschap waaronder de verschillende functies worden gehuisvest. Een bijzonder project dat geheel door en voor de bewoners van de wijk geïnitieerd wordt: een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

<Projectoverzicht