Stedenbouwkundig ontwerp
‘de Ossenkamp’, Wapenveld

Opdrachtgever: Schavast ontwikkeling / gemeente Heerde
Locatie: Wapenveld
Oplevering: 2006

Havezate als drager van het plan
Voor de schaal van dit Veluwedorp vormen deze 120 woningen een substantiële uitbreiding. Het stedenbouwkundig ontwerp, het beeldkwaliteitsplan, de architectuur en de grote differentiatie zijn in nauwe samenwerking met het gemeentelijk stedenbouwkundig bureau tot stand gekomen. Door het verwerken van archetypische elementen is een structuur ontstaan die zijn wortels in de lokale architectuur heeft. De basis lag al klaar: de slagen in het landschap vormen het grid in de verkaveling. De drager van het plan is het appartementengebouw dat is vormgegeven als een havezate die vanuit de hoofdas van de wijk zichtbaar is. Deze hoofdas heeft een breed profiel dat wordt verstrekt door groen en aan beide zijden is voorzien van rijwoningen, de zogenaamde koetshuizen. Vanuit de hoofdas vindt de ontsluiting naar de rest van de wijk plaats. Tenslotte is ook nog de toegangsbrug tot het plan in het ontwerp meegenomen.