Rabobank Meppel

Opdrachtgever: Rabobank Meppel-Steenwijkerland
Locatie: Meppel
Oplevering: 2010

Lokale herkenbaarheid
Voor de verbouw van dit complex tot het nieuwe bestuurs- en adviescentrum van de Rabobank Meppel-Steenwijkerland is een spannend en vernieuwend interieur ontworpen. In deze nieuwe werkomgeving van ruim 3.100 m² wilde de bank de verbondenheid met het werkgebied laten uitkomen. Daarom zijn de thema’s die kenmerkend zijn voor de regio verwerkt in het interieur. Zo zijn de nationale parken en dorpsgezichten in het interieur te herkennen. Het uitstralen van sfeer staat voorop, naast openheid en transparantie en afstemming op de nieuwe manier van werken. Het bestaande pand was hokkerig met smalle gangen, het stond vol met systeemwanden. Deze systeemwanden zijn hergebruikt, maar zo gedraaid, dat ze juist een open beeld creëren. De elementen zijn nu sturend in de routing, bieden waar nodig privacy en worden benut om de specifieke kenmerken uit het werkgebied van de bank op tentoon te stellen.