'De Koningshof'
Landsherenkwartier Deventer

Opdrachtgever: Hegeman Bouwgroep
Locatie: Deventer
Oplevering: 2016

De Koningshof, blok 10, vormt de kroon op de herstructurering van het Landsherenkwartier. Negentien koopwoningen in negen zeer verschillende typen omsluiten de parkeerhof voor de bewoners en zijn aan alle zijden in het groen gelegen. Dit, en de afronding van de buurt met aansluiting op een paar andere bijzondere woonblokken, heeft de architectuur bepaald.

Aan het park aan de Noordzijde stevige gevels met bijzondere metselwerkpatronen en een dakenlandschap, dat refereert aan de oorsprong van het stedenbouwkundig plan. Aan de westzijde langs de groene scheg wordt een aansluiting gemaakt met de architectuur van de tegenoverliggende woningen van de Ridderhof, hierdoor ontstaat een fijn tuindorpachtige setting. Aan de oostkant worden de veranda’s van het aansluitende blok Mabelia doorgezet langs de groene zone aan de rand van de buurt. Een heel divers, maar samenhangend woonblok is het resultaat. Net als Mabelia (blok 6), de Ridderhof (blok 9), zijn de woningen van de Koningshof geheel in het ICB-BIM model met Lean-systematiek ontworpen, uitgewerkt en voorbereid voor de bouw. Hierdoor konden continue verbeteringen worden doorgevoerd met als resultaat de bouw van één woningcasco per dag.