'De Ridderhof'
Landsherenkwartier Deventer

Opdrachtgever: Hegeman Bouwgroep
Locatie: Deventer
Oplevering: 2015

Voor woonblok 9 in de herstructureringswijk Landsherenkwartier heeft 19 het atelier architecten twintig betaalbare en eigenzinnige koopwoningen ontworpen. De woningen omsluiten een groene hof waarin geparkeerd wordt tussen de achtertuinen. Aan de Zuidzijde licht de ontsluitingsstraat voor het autoverkeer. Voor het overige worden de woningen omzoomd door brede groene scheggen met langzaamverkeersroutes. Alle woningen zijn op deze groengebieden georiënteerd.

Langs de scheggen aan de Oost- en Westzijde staan de woningen in een fijne korrel met boven de entree een dakoverstek met lage goot. Aan de noordzijde worden ze met een speciaal ontworpen erfscheiding verbonden met de robuustere gevels aan een groot groen profiel. De kopgevels aan de Zuidzijde vormen met deze erfafscheidingen de poort naar de parkeerhof. De metselwerkbehandeling markeert het individuele beeld van de verschillende woningen en geeft de Ridderhof zijn eigenwijze karakter.

Woonblok 6, Mabelia, en woonblok 10, De Koningshof, in het Landsherenkwartier zijn eveneens door 19 het atelier ontworpen.