Transformatie watertoren naar
woontoren Zwolle

Opdrachtgever: Nijhuis Bouw BV
Locatie: Zwolle
Oplevering: 2019

Van watertoren naar woontoren, het ontwerp bevat 21 loftapartementen. Het ontwerp is gebaseerd op de geschiedenis van de toren, die eigenlijk twee torens in één is. De oorspronkelijke monumentale toren uit 1892 is vanwege bouwvalligheid in de vijftiger jaren van zijn bovenste metselwerk ontdaan, zodat er alleen een stomp met watervat erop overbleef. Daaromheen is de omhulling gemetseld van de watertoren zoals we hem nu kennen, inclusief het groenkoperen petje. De nieuwe toren volgt de contouren van beide historische watertorens, zodat de geschiedenis afleesbaar blijft.

Wist u dat de transformatie van de watertoren een mooi voorbeeld is van natuurinclusief bouwen, omdat we nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen hebben geïntegreerd in het ontwerp? Door vroeg in het proces met verschillende partijen, zoals de stadsecoloog, om tafel te gaan zorg je ervoor dat natuurinclusieve toepassingen op de tekentafel al geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp. Zo ontwerpen we niet alleen voor de mens, maar hebben we ook gedacht aan de dieren die hier altijd al woonden.