21 woningen 'Parkwijk'
Lelystad

Opdrachtgever: Van Wijnen
Locatie: Lelystad
Opleverdatum: 2020-2021

Parkwijk ligt op de grens van de gebouwde en de groene omgeving, een fijne combinatie. De nieuwe wijk kenmerkt zich door een afwisselend straatbeeld. Toekomstige bewoners hebben de keuze uit twee-onder-kapwoningen, patiowoningen en rij- en hoekwoningen. Daarnaast zijn de bewoners middels Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap (PPO) actief betrokken geweest bij het ontwerpproces van hun eigen woning. Binnen de door 19 het atelier gegeven kaders hebben bewoners zelf hun huis samengesteld door keuzes te maken qua woonlagen, kapvorm, gevel en uitbouwopties. Zo kunnen individuele woonwensen op ieders eigen kavel vervuld worden en kan tegelijkertijd een samenhangend stedenbouwkundig beeld van de woonomgeving gewaarborgd worden.

De gevels zijn in samenspraak met de bewoners ontworpen. De bewoners zijn daarvoor allemaal naar het kantoor van 19 het atelier gekomen, waarbij ze samen met de architect de eerste schetsen op papier hebben gezet. Vervolgens heeft de architect dit verder uitgewerkt. De combinatie van de zeer diverse wensen van de bewoners en de betrokkenheid van drie verschillende architecten van ons bureau, levert een zeer gevarieerd straatbeeld op.

De eerste 18 woningen zijn reeds opgeleverd. De tweede fase gaat binnenkort van start.