22 woningen
Wilsum en IJsselmuiden

Opdrachtgever: Salverda Bouw B.V., Woningcorporatie Beter Wonen
Locatie: Wilsum en IJsselmuiden
Oplevering: 2016

Het beeldkwaliteitsplan voor dit project legde de nadruk op dorpse architectuur met eigen accenten, die ontleend worden aan de lokale context. Daarom hebben wij twee “dorpse” basistypen ontworpen die per locatie verder zijn uitgewerkt met plaatselijke elementen en karakteristieken. In basis hebben de woningen de kenmerkende traditionele gevelindeling en verticaliteit van de gevelopeningen.

Eén woningtype heeft een dorpse lage gootlijn aan de voorzijde, de verdieping heeft daar een borstwering van ca. 1 meter met dakkapellen of raamopeningen in de kopgevels. Hierdoor ontstaat het typisch dorpse gevelbeeld, zonder de bruikbaarheid van de woning aan te tasten. Het andere woningtype heeft de lage gootlijn juist aan de achterzijde en de hogere goot voor. Door de twee types in de nok te schakelen, kunnen binnen woningblokken accenten worden gelegd. De woningen met een lage goot komen naar voren, de woningen met de hogere goot liggen iets terug. In de kap zijn op daartoe geëigende plaatsen wolfseinden toegepast. Bij andere eindwoningen zijn de topgevels voorzien van een donkere beschieting van onderhoudsvrije verticale delen. De achtergevels worden boven de borstwering ook voorzien van deze delen of donker, gestructureerd metselwerk. Met accenten, als getoogde lateien, kaders rond entrees, gemetselde luikfragmenten en plinten, beschietingen, geïntegreerde huisnummerplaten en verschillende soorten rood/paars metselwerk ontstaat op eenvoudige wijze een gedifferentieerd, dorps beeld, toegesneden op de karakteristieken van de locatie en het dorp en met een menselijke maat.