Het Buitenhof/Weezenlanden-Noord
Zwolle

Opdrachtgever: Koopmans Bouwgroep/Amvest
Locatie: Zwolle

In nauwe samenwerking met Döll architecten (stedenbouw en architectuur) en wUrck (landschapsarchitectuur) heeft 19 het atelier een stedenbouwkundig plan en het bijbehorende architectonisch ontwerp voor 500 woningen op een inbreidingslocatie nabij het centrum van Zwolle ontworpen. De locatie vormt de schakel tussen de binnenstad en Park de Weezenlanden. Het plangebied vatten we op als onderdeel van het park, dat daarmee doorgetrokken wordt tot aan de singel en de rand van de binnenstad. De Schuurmanstraat wordt de groene loper van en naar het padensysteem van Park de Weezenlanden.

In het ontwerpplan wordt de buurt gekenmerkt door verschillende gebouwtypen met uiteenlopende korrelgrootte en een grote diversiteit aan afgebakende groenstedelijke plekken met verschillende sferen en doorzichten. De verscheidenheid aan gebouwtypen komt ook tot uitdrukking in de gevarieerde architectuur, waarin verschillende ontwerpsignaturen afleesbaar zijn. De woningdifferentiatie kan in de loop van het ontwikkelproces aan veranderende inzichten worden aangepast. Naast het woningprogramma en de daaraan gerelateerde functies, zoals gemeenschappelijke fietsenstallingen en collectieve ruimten op gebouwniveau, bevatten een aantal gebouwen commerciële functies op de begane grond. De openbare ruimte in het gebied is voor voetganger en fietser goed doorwaadbaar. Op strategische plaatsen zijn aanlandingen gemaakt om het terrein optimaal te bereiken. Het plangebied zelf is autovrij en parkeren gebeurt in twee halfverdiepte parkeervoorzieningen. In het plan is gezocht naar een natuurinclusieve oplossing voor een waterrobuuste en klimaatbestendige buurt, waarbij groen en water van dak tot fundering en van straat tot kanaal in samenhang zijn bekeken.