Stedenbouwkundig ontwerp
‘Westerbouwlanden-Noord’, Nieuwleusen

Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Oplevering: 2011 (1e fase), 2014 (2de fase)
Locatie: Nieuwleusen

Meanderende waterpartijen
Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp is dat de oorspronkelijke landschapselementen van Het Reestdal de basis vormen voor het ontwerp. De waterpartijen meanderen in het plan op een eigenzinnige wijze door het gebied, de verkaveling over deze laag heen volgt enerzijds zijn eigen logica, maar gebruikt anderzijds de door deze toevallige ontmoetingen ontstane kwaliteiten. Zoals het in een natuurlijke verkaveling betaamt, ontstaan er toevallige groenplekken, ‘landjes’ die worden ingericht als speelplekken en groengebiedjes, of groene parkeerkoffers. Binnen het stedenbouwkundig plan spelen de architectuur en de woonomgeving in op de relatie met het landschap. Nonchalant als een boerenerfbebouwing of een dorpsachtige concentratie van woningen, ieder met zijn eigen oriëntatie. De vormgeving is daarom eenvoudig en het materiaalgebruik bestaat uit natuurlijke materialen. Het appartementengebouw, ‘De Burcht’, vindt zijn oorsprong in de historie van de streek.