Woningen Gendringen

Opdrachtgever: Woningcorporatie Parès nu Wonion
Locatie: Gendringen
Oplevering: 2006

Lentevlinders in het groen
Dit project bestaat uit vier seniorenwoningen, vier eengezins-tussenwoningen en vier eengezins-eindwoningen. In het van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplan was de symmetrie-as die vanuit de raadszaal van het gemeentehuis ontspringt sterk leidend. Ook waren de kleuren, goothoogten en kaprichtingen dwingend voorgeschreven. De Lentevlinders zijn een ongedwongen en eigenwijs antwoord op al deze eisen met hun aparte kappen en nokken en een vernieuwende manier van schakeling.
Deze vrije interpretatie heeft geresulteerd in een lichtvoetig plan met een dorps karakter.