65 zorgappartementen Geert Grootestraat
Zwolle

Opdrachtgever: Prins Bouw
Locatie: Zwolle
Verwachte opleverdatum: 2021

Naast het gezondheidscentrum aan de Geert Grootestraat verrijst een tweede paviljoengebouw, een woonzorgcomplex met 65 zorgappartementen. Cliënten wonen zelfstandig (eigen voordeur, keuken, sanitair, etc.), maar worden ondersteund waar nodig. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een normale woonsituatie. Op termijn zetten cliënten de volgende stap in hun wooncarrière en zullen ze zich elders zelfstandig kunnen vestigen.

Verschillende zorgpartijen, waaronder instanties voor maatschappelijke opvang, jeugdzorg en thuisondersteuning, hebben zich verbonden aan dit woon-zorgconcept. Deze partijen vinden het van groot belang verbinding met de wijk te creëren. Op iedere verdieping van het gebouw is daarom een ruimte gereserveerd voor ontmoeting en zingeving. Zowel bewoners van het complex als ook buurtbewoners, kunnen gebruik maken van deze ruimtes voor o.a. workshops, kookavonden of herstelavonden georganiseerd door ervaringsdeskundigen.

Met de architectuur wordt het paviljoenachtige van het gebouw benadrukt; rustige horizontale lijnen en vullingen tussen de kozijnen van baksteen en hout. Ontspannen wonen in het groen.