Woonzorggebouw 'De Bolder'
Lelystad

Opdrachtgever: woonstichting Centrada
Locatie: Lelystad
Oplevering: 2013

Zorgcomplex geïnspireerd op Dudok
Het nieuwbouwcomplex De Bolder, met tien seniorenappartementen en zes groepswoningen ligt op de grens van de herstructureringswijk Hanzepark in Lelystad. Een wijk met op Dudok geïnspireerde architectuur.
De architectuur van het nieuwe woonzorgcomplex speelt in op deze grenslocatie. Het kopblokje met daarin de centrale entree refereert aan Dudokarchitectuur. De twee aanliggende blokken sluiten qua architectuur aan op de omliggende woningen.

De Bolder heeft zes groepswoningen die elk plaats bieden aan zes ouderen met lichte psychische problematiek. Kwintes en WZF zorgen voor de begeleiding van de cliënten. Naast de zes groepswoningen bevinden zich in het complex tien appartementen voor 55-plussers. De huurders van de appartementen kunnen, wanneer dat nodig is, gebruik maken van de zorg die Kwintes en WZF bieden. De omheinde centrale binnentuin biedt de bewoners van het complex een veilige buitenruimte waar zij elkaar kunnen ontmoeten.