Bewustzijn zorgt voor grip op geld

Geld is een thema waar architecten en ontwerpers zich liever niet mee bezighouden. Ook opleidingen besteden er weinig aandacht aan. Collega Erik van Scheijndel vertelt er als partner/bureaumanager bij 19 het atelier over bij de BNA Academie: hoe kan je als architectenbureau ‘grip op geld’ houden?

Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kostenbewust ontwerpen in alle lagen van de organisatie doorsijpelt? Erik: “Het bewustzijn vergroten begint al met de offerte. Hierin leggen we per fase exact vast welke werkzaamheden we uitvoeren en hoeveel uur we daaraan besteden. De offerte loop ik altijd met de betrokken architect en projectleider door. De opdracht werken we vervolgens in een workshopsetting uit. Iedere fase ronden we met elkaar met een fasedocument af en gezamenlijk starten we ook weer een nieuwe fase op. Dat is ook het moment om even stil te staan bij de bestede uren.”

Lees hier het hele interview.

BNA Academie faciliteert alle professionals in de architectuur en voorzien hen van relevante en actuele informatie, kennis en inzichten. Het aanbod trainingen sluit aan op actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. 

Terug naar nieuwsoverzicht