Energieneutraal bouwen

In al onze ontwerpen passen we goede isolatie, kierdichting, geïntegreerde zonwering en slim aangebrachte daglichtvoorzieningen toe zodat er een comfortabel binnenklimaat heerst en het gebouw energieneutraal of, beter nog, energiepositief is. Maar natuurlijk zijn installaties noodzakelijk; prettige ruimten met een goed klimaat staan voorop.

Op deze wijze sluiten we aan op de klimaatdoelen en dragen we bij aan een duurzamere leefomgeving.