Publieke gebouwen

Bij openbare gebouwen komen vaak meerdere gebruikers samen onder één dak. Laagdrempeligheid en transparantie zorgen voor ontmoeting en samenwerking. We maken inzichtelijk waar kansen liggen voor kruisbestuiving en voor gezamenlijk gebruik van ruimten en voorzieningen.

Tijdens een interactief participatietraject onderzoeken we wat ieders wensen zijn. Met behulp van vlekkenplannen komen we gezamenlijk tot de optimale lay-out. We ontwerpen voor, maar vooral ook mét gebruikers.