19 het atelier creëert meer waarde

Esthetisch
Bij alle keuzes in het ontwerp wordt het esthetisch aspect afgewogen. Het doel is te komen tot een goed vormgegeven geheel, van concept tot in detail. Alle onze disciplines – architectuur, interieur en bouwkunde – zijn van belang en worden integraal ingezet. Onze architectuur is ingepast met eigenheid.

Maatschappelijk
Wij ontwerpen positieve, gezonde en verbindende gebouwen/ruimte. Gebouwen niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de mensen in de omgeving waarin het gebouw staat. Met onze gebouwen willen wij de wereld socialer, leefbaarder, gezonder, groener maken.

Historisch
Het implementeren van de geschiedenis van gebouw of omgeving in een ontwerp geeft meerwaarde aan het eindresultaat. Het verhaal van de plek wordt geïntegreerd in het ontwerp. Niet aangepast, wel ingepast. Zo ontstaat er een nieuwe jaarring in de historie.

Ecologisch
Wij zijn ons bewust van onze positie in de natuur en proberen deze zoveel mogelijk te behouden, herstellen en te versterken. Door het gebouw te verbinden met de natuur en daardoor een fijne leefomgeving te creëren voor alle levens­vormen. We wonen en bouwen niet in de natuur maar met de natuur.

Duurzaam
Minimale impact met maximaal resultaat. We maken gebouwen met een minimale footprint, waarbij we zoveel mogelijk gebruik van lokale materialen en bouwpartners. Samen met de stakeholders stellen we de ambitie vast. We hanteren een stappenplan voor de juiste keuzes in duurzaamheid. Hierbij geven we zelf als bureau het goede voorbeeld!

Beleving
Onze gebouwen hebben een belevingswaarde. Ze zijn ontworpen vanuit het verhaal van de gebruiker en/ of de plek, maakt nieuwsgierig, prikkelt en stimuleert de gebruiker actief deel te nemen. Dit verbindt het gebouw met de gebruiker.

Gebruik
Gebruikswaarde staat voor het optimaal samenbrengen van functies waar de gebruikers centraal staan.