Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

Natuurinclusief bouwen begint bij natuurinclusief ontwerpen! Wij ontwerpen natuurinclusief en klimaatadaptief: voor mens, dier, natuur én milieu. In onze ontwerpen besteden we vanaf de eerste schets aandacht aan de kansen voor dieren en planten. Dit draagt zowel bij aan het versterken van de biodiversiteit, als aan klimaatadaptatie. Dit is onderdeel van onze architectuur.

Concrete voorbeelden zijn de toepassing van geïntegreerde nest- en verblijfvoorzieningen voor vogels en insecten, mos-sedum retentiedaken en het toepassen van groen in, om en op onze ontwerpen.