Werkwijze

Wij ontwerpen voor en met mensen. Letterlijk en figuurlijk. Als opdrachtgever word je meegenomen in het proces. Er wordt niet over je gesproken maar mét je gesproken, als onderdeel van de keten.
We dagen elkaar uit om het beste uit onszelf te halen, dat doen we ook met onze opdrachtgevers. Goede producten maak je tenslotte samen.
Onze gemotiveerde projectteams spreken uw taal en gaan zonder uitzondering altijd voor de beste oplossing. Creatief en professioneel, waarbij onze waardencirkel centraal staat.

 

Plezier
In onze ontwerpen én manier van werken staat plezier centraal. Vanuit een ontspannen sfeer en met een flinke dosis bevlogenheid maken we stedenbouwkundige en landschappelijke omgevingen, gebouwen en interieurs met een twist. Het plezier komt niet alleen tot uiting in ons eigen kleurrijke atelier, we stralen het ook uit richting opdrachtgevers en projectpartners. Plezier is een basisvoorwaarde om binnen een team tot het optimale resultaat te komen.

 

 

Creatief
Al onze ontwerpen zijn uniek. We kijken voorbij de vraag, zien kansen en komen met verrassende ontwerpoplossingen. In onze ontwerpen hebben we oog voor zeven waarden: historie, maatschappij, ecologie, duurzaamheid, esthetiek, gebruik en beleving. Op het snijvlak van deze waarden ontstaat vernieuwende architectuur met meer waarde. We maken gebouwen die opvallen doordat ze precies op hun plek vallen.

Deskundig
Met onze kennis en ervaring zorgen we ervoor dat onze creatieve ontwerpen ook maakbaar zijn. We staan voor de symbiose tussen architectuur en bouwkunde. Dankzij een proactieve houding hebben we grip op het ontwerp- en bouwproces. Binnen de multidisciplinaire teams in ons atelier is alle benodigde expertise aanwezig en vindt voortdurend uitwisseling van kennis plaats. Opdrachtgevers ontzorgen we op ieder schaalniveau en in iedere fase.

 

Dynamisch
De (bouw)wereld verandert continu. Die dynamiek houdt ons scherp. We weten wat er leeft in de maatschappij en in de markt. We spelen in op ontwikkelingen en lopen erop vooruit. Altijd zijn we op zoek naar nieuwe mogelijkheden, technieken, materialen, maatschappelijke verbindingen en ideeën. Het geeft ons positieve energie, die we in ieder ontwerp en in ieder ontwerpproces met volle overgave inzetten.

Samen
We werken samen in ateliervorm. Intern, maar ook met opdrachtgevers, gebruikers en ontwerp- en procespartners. Middels workshops, schetssessies en architectenspreekuren ontstaat een vruchtbare interactie, waarin ieders expertise tot zijn recht komt. Open communicatie en respect leiden tot verbinding en harmonie, maar ook tot een kritische discussie. Samen doorgronden we de vraag en komen we tot integrale oplossingen.