Woningen, Wilsum en IJsselmuiden

Het beeldkwaliteitsplan voor dit project legde de nadruk op dorpse architectuur met eigen accenten, die ontleend worden aan de lokale context. Daarom hebben wij twee ‘dorpse’ basistypen ontworpen die per locatie verder zijn uitgewerkt met plaatselijke elementen en karakteristieken.

In basis hebben de woningen de kenmerkende traditionele gevelindeling en verticaliteit van de gevelopeningen. De basistypen woningen verschillen in hoogte qua gootlijn, waardoor een typisch dorps gevelbeeld ontstaat, zonder de bruikbaarheid van de woning aan te tasten. Door de twee types in de nok te schakelen, kunnen binnen woningblokken accenten worden gelegd. Op eenvoudige wijze ontstaat een gedifferentieerd, dorps beeld, toegesneden op de karakteristieken van de locatie en het dorp en met een menselijke maat.

Opdrachtgever: Salverda Bouw B.V., Woningcorporatie Beter Wonen
Oplevering: 2016