De Bolder, Lelystad

Het nieuwbouwcomplex ligt op de grens van de herstructureringswijk Hanzepark in Lelystad. De architectuur van De Bolder speelt in op deze grenslocatie. Het kopblokje met de centrale entree refereert aan Dudokarchitectuur. De twee aanliggende blokken sluiten qua architectuur aan op de omliggende woningen.

De Bolder heeft zes groepswoningen die elk plaats bieden aan zes ouderen met lichte psychische problematiek. Kwintes en WZF zorgen voor de begeleiding van de cliënten. Daarnaast zijn er tien appartementen voor 55-plussers. De huurders van de appartementen kunnen, wanneer dat nodig is, gebruik maken van de zorg die Kwintes en WZF bieden. De omheinde centrale binnentuin biedt de bewoners van het complex een veilige buitenruimte waar zijn elkaar kunnen ontmoeten.

Opdrachtgever: woonstichting Centrada
Oplevering: 2013

Zorgcomplex geïnspireerd op Dudok.