Ruben Klinkenberg

architect

“If you weren’t an optimist, it would be impossible to be an architect.” – Norman Foster

Architectuur fungeert voor mij als brandstof; door het te beleven, uit te oefenen en er over te praten. Het verveelt nooit, elke opgave kent nieuwe uitdagingen. Het verweven van de karakteristieken van de omgeving, het programma en de verschijningsvorm is voor mij het uitgangspunt.

Op gebouwniveau geldt dit ook voor de techniek. Ik streef hierbij naar ontwerpbeslissingen die meerdere doelen dienen, en niet op zichzelf staan. Aan een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen en goede communicatie hecht ik dan ook grote waarde. Gepaard met enthousiasme en optimisme probeer ik zo tot een optimaal resultaat te komen.

Met dezelfde instelling probeer ik kennis en plezier over te dragen. Dit doe ik door één dag in de week les te geven op de Hogeschool Windesheim in Zwolle.