Michaëlstoren, Zwolle

Ooit prijkte op de Grote Kerk de hoogste toren van Nederland. Maar die toren ging verloren. Wij namen deel aan: Breng de toren terug!, een ideeënwedstrijd voor iedereen die Zwolle een warm hart toedraagt.

De Groene Vingers, het Engelenpad, de glazen engel en het DNA van Zwolle. Het ontwerpidee voor de nieuwe toren naast de Grote Kerk, die wij graag de Michaëlstoren noemen, bestaat uit een aantal lagen van de Zwolse identiteit. Daarmee wordt hij de verbeelding van het DNA van de stad, gespannen tussen hemel en aarde. Zwolle is een voorloper op gebied van ecologisch groenbeheer met haar structuur van ‘groene vingers’, deze groene longen verbinden de stad met het omringende groen van het buitengebied. Langs één van deze groene vingers loopt het Engelenpad, verbinding van de IJssel met het historische centrum van Zwolle. De glazen Engel vormt het eindpunt in de stad. Wat is er dan mooier, dan dit beeld op de top van de nieuwe Michaëlstoren te plaatsen; na een lange tocht vanaf de IJssel tussen het groen en de monumenten van de stad kom je bij dit laatste hoogtepunt. Via een spiraalvormig, groen pad loop je langs de buitenkant van de toren omhoog. Met elke stap verandert het uitzicht, tot je samen met St. Michaël terug kunt kijken naar de IJssel, waar je route begon.

Hier lees je de complete toelichting op ons ontwerp

De toren als verbinder tussen verleden en heden
Als religieus en cultureel centrum heeft de kerk generaties lang gefungeerd als een symbool van geloof en identiteit voor de stad en haar inwoners. Met het verstrijken der tijd begon de wereld om ons heen te veranderen. Maatschappelijke evolutie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, waardoor de behoeften van onze gemeenschap verschoven. De kerk, aanvankelijk bedoeld als een heilige plek van aanbidding, ontwikkelde een bredere roeping: een roeping om de gemeenschap op vernieuwende wijzen te dienen: Het Academiehuis

De nieuwe toren wordt een levendig centrum van leren en ontmoeting. Hier worden geloof en wetenschap verweven, waar traditie en innovatie elkaar ontmoeten. De toren illustreert dat we niet alleen op de grond leefgebieden kunnen creëren, een noodzakelijke verschuiving gezien het toenemende ruimtegebrek in Nederland. Het presenteert nieuwe leefplateaus op hoogte, met een eigen leefklimaat, biodiversiteit en natuurinclusiviteit die zich uitstrekt boven de stad. Onze gemeenschap komt hier samen om de overgang van de oude naar de nieuwe circulaire economie te begrijpen en omarmen. Duurzaamheid, grondstoffentransitie, energietransitie, maatschappelijke veranderingen, voedseltransitie en geloofstransitie staan hier centraal. Het is een centrum waar oude wijsheid samenkomt met nieuwe inzichten, waar traditie wordt gerespecteerd en innovatie wordt gevierd.

De groene vingers
In de zeventiger jaren introduceerde groenbeheerder Gerard Mostert internationaal als eerste het idee van ‘groene vingers’. Deze groene longen verbinden de stad en zijn inwoners met het omringende groen van het buitengebied.

Het Engelenpad
Langs één van de groene vingers loopt het Engelenpad, verbinding van de IJssel met het historische centrum van Zwolle. Als eindpunt van deze route beklim je de toren langs de groene route om op de top samen met de glazen St. Michaël terug te kijken.

De iconen van Zwolle
Hier bovenop de toren is een prachtig
uitzicht over de oude Hanzestad met zijn vele culturele en monumentale gebouwen. Met de nieuwe Michaëlstoren als spil in het centrum wordt het historische silhouet op eigentijdse wijze hersteld.

De nieuwe positie van de toren
Na de sloop van de toren en voorste deel van de kerk in 1686 is de consistoriekamer gebouwd op de plek van de voormalige toren. De toren krijgt een nieuwe plek op het Grote Kerkplein naast de vernieuwde entree van het Academiehuis. Daarmee krijgt het plein een impuls.