De Ridderhof, Deventer

De 20 woningen in herstructureringswijk Landsherenkwartier omsluiten een groen hof waarin geparkeerd wordt tussen de achtertuinen. Het is een autoluwe wijk waar alle woningen zijn georiënteerd op brede groengebieden.

Langs de scheggen aan de oost- en westzijde staan de woningen in een fijne korrel met boven de entree een dakoverstek met lage goot. Aan de noordzijde worden ze met een speciaal ontworpen erfscheiding verbonden met de robuustere gevels aan een groot groen profiel. De kopgevels aan de Zuidzijde vormen met deze erfafscheidingen de poort naar de parkeerhof. De metselwerkbehandeling markeert het individuele beeld van de verschillende woningen en geeft de Ridderhof zijn eigenwijze karakter.

Opdrachtgever: Hegeman Bouwgroep
Oplevering: 2015