Mabelia, Deventer

Herstructureringswijk Landsherenkwartier kent een ingenieus stedenbouwkundig plan. De woningen omsluiten een hof waar de parkeerplaatsen zijn gesitueerd. Aan de Noord- en Zuidzijde lopen de ontsluitingswegen voor autoverkeer, haaks daarop liggen aan de Oost- en Westzijde de groene scheggen voor het langzaamverkeer.

Bij de entree naar de hof staan de ‘poortwachters’ die de toegang markeren. Langs de groene scheggen hebben de woningen veranda’s gekregen die een vriendelijke overgang vormen van openbaar naar privé. De lage gootlijn geeft een bijna dorps karakter. De twintig woningen in de sociale huursector bestaan uit een zestal types. Het metselwerk sluit op eigenzinnige wijze aan op dat van de eerder gerealiseerde woningen.

Opdrachtgever: Hegeman Bouwgroep, Woonbedrijf Ieder1
Oplevering: 2015

Poortwachters van de wijk.