Dockhouse, Groningen

Dit project was de aanzet tot de herstructurering van deze poort naar de stad. In het pakhuis aan het water bevinden zich vier lofthouses waarbij de sfeer van het pakhuis maximaal tot uitdrukking is gekomen door de bestaande houtconstructie in tact te laten.

Langs het brugtracé van de Damsterkade zijn hoogbouw appartementen ontwikkeld die door hun opbouw, tussen schijven, op een moderne wijze de korrelgrootte van de oorspronkelijke bebouwing in herinnering brengen. In de letterlijk geschetste gevelindeling is de handtekening van de architect zichtbaar.

Opdrachtgever: De Groot Planontwikkeling bv
Oplevering: 2006

Handtekening architect zichtbaar.