Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020-2030

In Steenwijkerwold is zowel een fysieke als sociale impuls nodig. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak en een integrale visie. 19 het atelier heeft de ‘Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020-2030’ opgesteld en was procesbegeleider tijdens het participatietraject. De inhoud van de visie is tot stand gekomen door de opbrengsten van ‘De Grote Optrommelactie’ én gesprekken met professionele partijen.

Tijdens de actie zijn er 40 trommels uitgedeeld in het dorp, met daarin invulformulieren met wensen en ideeën voor de buurt. De trommels zijn een maand lang van deur tot deur doorgegeven. Door input te leveren op thema’s als ‘wonen en leven’ of ‘natuur en milieu’, is de dorpsvisie echt door en voor de inwoners van Steenwijkerwold gemaakt. Bovendien hebben meer dan 100 inwoners zich aangemeld voor tien werkgroepen die de thema’s verder gaan uitwerken, ondersteund door professionals.

Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland en Woonconcept
Oplevering: 2020

"Wat hebben wij toch gedreven inwoners! Veel ideeën, enthousiaste plannen en kritische, betrokken vragen." - Jolanda, inwoner Steenwijkerwold.