IKC Het Park, Amersfoort

In de wijk Amersfoort Schothorst komt het nieuwe Integraal Kindcentrum Het Park. De vervangende nieuwbouw wordt op de locatie van de bestaande school gebouwd, grenzend aan het park. Basisschool de Parkschool, speciaal basisonderwijs Koningin Wilhelminaschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Partou gaan in het Kindcentrum samen onder één dak.

Het ontwerp van het Kindcentrum is geïnspireerd op de groene locatie en de onderwijsvisie ‘bewegend leren’. Het gebouw is vormgegeven als een compositie van grote houten vensters met veel glas. De relatie binnen-buiten met het groen en het park staan centraal en wordt versterkt door de grote dakterrassen en buitentrappen. Vanuit elk lokaal is er toegang naar het plein of een dakterras met als doel het klaslokaal en de lesruimte te vergroten en te verrijken.

Ook het interieur van het Kindcentrum is geïnspireerd op het park; natuurlijke materialen, wandelpaden door het gebouw en in de centrale hal is de trap vormgegeven als wilgenhut.

Opdrachtgever: PCBO Amersfoort
Oplevering: 2024/2025

Bewegend leren in een natuurlijke omgeving