Kindcentrum Talentum, Amersfoort

Het nieuwe Kindcentrum is compact, alzijdig en heeft twee lagen zonder kap. Hiermee voegt het zich bescheiden in de groene zone, waarin het centraal gelegen is. De ‘doorschietende’ luifels en plinten op de begane grond benadrukken de relatie met het groen nog eens extra. De eenvoudige massa van het nieuwe schoolgebouw krijgt een geleding door horizontale lijnen aan te brengen. De materialisatie en kleurkeuzes zorgen ervoor dat de gevel aansluit op de groene omgeving en tegelijkertijd onderscheidt het gebouw zich ten opzichte van de omliggende bebouwing.

In het ontwerp zijn het optimale contact tussen de leerlingen, de ruimten onderling en het groene park buiten het centrale uitgangspunt. Rondom leerpleinen zijn de compact georganiseerde lokalen gesitueerd. Sara verder aanvullen..

Opdrachtgever: Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
Oplevering: 2023

Ruimte voor een quote