Kindcentrum Talentum, Amersfoort

Het nieuwe Kindcentrum Talentum is een compact en alzijdig paviljoen. Hiermee voegt het zich bescheiden in de groene zone, waarin het centraal gelegen is. Het nieuwe Kindcentrum wordt gebouwd op de bestaande locatie van de school. De ‘doorschietende’ luifels en plinten op de begane grond benadrukken de relatie met het groen nog eens extra. De eenvoudige massa van het nieuwe schoolgebouw krijgt een geleding door horizontale lijnen aan te brengen. De materialisatie en kleurkeuzes zorgen ervoor dat de gevel aansluit op de groene omgeving en tegelijkertijd onderscheidt het gebouw zich ten opzichte van de omliggende bebouwing.

In het ontwerp zijn het optimale contact tussen de leerlingen, de ruimten onderling en het groene park buiten het centrale uitgangspunt. Rondom leerpleinen zijn de compact georganiseerde lokalen gesitueerd. Het kindcentrum vormt straks een ensemble samen met de naastgelegen Sportzaal Schothorst. Aan de andere zijde van de groene zone wordt De Regenboog gebouwd.

Opdrachtgever: Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
Oplevering: 2024