KPN, Schiedam

KPN verlaat de huidige gebouwen aan de Tuinlaan in Schiedam. Hiervoor in de plaats komt een kleine nieuwbouw telefooncentrale. Tussen de nieuwbouw en de her te bestemmen gebouwen op het terrein wordt gedacht aan een binnentuin voor de toekomstige bewoners. Aan de rand van deze tuin wordt een nieuw centralegebouwtje gerealiseerd, naast de (achter)tuinmuren van de naburige woningen.

De vormgeving van dit gebouw sluit aan op die van de beoogde nieuwe tuin en het gebruik daarvan. De gevels zijn uitgevoerd in zorgvuldig gedetailleerd metselwerk in de kleur van de nabijgelegen gebouwen. De penanten geven het karakter van een paviljoen, een follie-achtig gebouw. In de dakrand worden, als ornamenten, nestkasten ingemetseld.

Tussen de penanten worden de gevelvlakken begroeid met klimplanten. Hierdoor sluit het in de toekomst aan op de mogelijke pergola’s van de binnentuin. Zo komt het als vanzelfsprekend op zijn plek te staan. Een mooie aanvulling op het groene karakter van de buurt.

Opdrachtgever: KPN
Oplevering: 2023