Natuurinclusieve woonwijk, Heerenveen

Het landschappelijke ontwerp gaat uit van de karakteristieken van het veenlandschap, dat zo kenmerkend is voor deze regio. Het eigentijdse beeld van de woningen wordt bepaald door twee horizontale witte lijnen, die verwijzen naar de lange lijnen die in het landschap voorkomen. Op enkele plaatsen steekt een volume door de bovenste witte rand en krijgt dat volume een ander materiaal, zoals baksteen, flagstones of stucwerk.

Alle woningen zijn zowel als vrijstaande of als geschakelde variant mogelijk. Door een slim en modulair ontwerp zijn vele variaties mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van het fraaie beeld, de bruikbaarheid en de privacy van de woningen. De relatie met het natuurlijke landschap is vanuit elke ruimte optimaal in alle 68 levensloopbestendige woningen.

Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling
i.s.m. wUrck en WSP InfraOntwikkeling