De Warmonderhof, Dronten

De Warmonderhof is een opleidingsinstituut voor biologisch-dynamische landbouw. De studenten wonen op het terrein van het opleidingsinstituut. In 2004 hebben we op dit terrein al een studentenhuisvesting ontworpen. Door de groei van de opleiding was er weer behoefte aan een gebouw dat aansluit op de doelstellingen aan De Warmonderhof.

De nieuwe studentenhuisvesting is opgebouwd met het Steko-bouwsysteem; dit bestaat uit constructieve houten blokken met sparingen voor isolatievulling. Een mooi voorbeeld van circulair bouwen dat volledig past in een biobased bouwsysteem. De architectuur sluit aan op de reeds aanwezige gebouwen die refereren aan organische architectuur. Door slim om te gaan met de volumes en materialisatie sluiten we hier naadloos op aan.

Opdrachtgever: Nieuwenhuis Bouw
Oplevering : 2017

Circulair gebouwde studentenhuisvesting.