Venepoort Bolwerk, Hasselt

Het Venepoort Bolwerk was een kernonderdeel van de Hasseltse vestingwerken, waar de ontstaansgeschiedenis teruggaat naar de Tachtigjarige Oorlog. De oude contour verdween en later vestigde scheepswerf Bodewes zich in 1923 op de locatie van het voormalige bolwerk. Nu breekt een volgende fase van transformatie aan: de locatie wordt getransformeerd tot recreatiegebied. De oude contour van het bolwerk wordt als beeld vanuit de stad teruggebracht op zijn oorspronkelijke locatie: het groene bastion ‘Venepoort Bolwerk’. De recreatiewoningen liggen aan de waterzijde, verscholen in een groen dijklichaam. Van de stad en de Hasselterweg is er zicht op een groen bastion met een groot stadspark. Het groene dijklichaam zorgt er tevens voor dat de woningen geen last hebben van het geluid van de Hasselterweg. De entrees van de woningen zijn vormgegeven als scheggen in het groen bastion.

Vanaf de waterzijde ontstaat er een ander beeld; robuuste metselwerk gevels met op de punt van het bolwerk een industrieel vormgegeven appartementenhotel. Het gebouw is vormgegeven als vier geschakelde industriële panden, refererend naar de geschiedenis als scheepswerf. Voor de bezoeker van het park is het mogelijk om het water te benaderen rondom het appartementenhotel.

Opdrachtgever: Schavast BV & Herstructureringsmaatschappij Overijssel
Verwachte oplevering: 2025

"Prachtig ontwerp en een schoolvoorbeeld van optimale herbestemming van een historische locatie" - Herman Dolstra, Schavast BV