Renovatie 80 woningen
Biddinghuizen

Opdrachtgever: Salverda Bouw BV / OFW Dronten
Locatie: Biddinghuizen
Oplevering: 2010

Bewonerskeuze binnen kaders
Het complex van 80 woningen is in de architectonische uitwerking van de gevels zodanig uitgevoerd dat accenten en reeksen de identiteit van het stedenbouwkundig plan ondersteunen. We introduceerden kaders die de buurt structuur geven en tegelijk voldoende differentiatie aanbrengen. Er zijn hoog- en laagkaders toegepast. De hoogkaders volgen de constructieve ritmiek van de woningen, terwijl de laagkaders de mogelijkheid bieden binnen de eigendomsgrenzen van de verschillende woningen te blijven. Het toepassen van deze twee typen geeft de mogelijkheid woningblokken van elkaar te onderscheiden. Om de kaders te accentueren worden deze tot 500 mm buiten de gevellijn geplaatst, zodat het diepe schijven worden. Uitgaande van optimale keuzemogelijkheden voor de bewoners zijn een aantal gevelinvullingen ontwikkeld waaruit de bewoners zelf mochten kiezen. Zo zorgen de kaders voor rust in het beeld en bieden optimale kans aan variatie.