Feestelijk startschot bouw basisscholen De Marke en De Ploeg.

Op dinsdag 6 juli is het feestelijke startschot gegeven voor de bouw van de twee basisscholen De Ploeg en De Marke in Apeldoorn. Kinderen van beide scholen en kinderopvang Doomijn zetten de eerst schop in de grond en interviewden de wethouder onderwijs Nathan Stukker, de aannemer en de architect. 19 het atelier heeft het ontwerp gemaakt van de nieuwe schoolgebouwen voor OBS De Marke en PCBO De Ploeg die samen straks onderdak bieden aan in totaal 400 leerlingen.

Daarnaast biedt Doomijn op beide scholen opvang aan voor kinderen van 0-13 jaar. De gebouwen komen als twee paviljoens op de huidige groene locatie van De Marke te staan. De nieuwe schoolgebouwen zullen na de zomer in 2022 in gebruik worden genomen.

Gerelateerde projecten

Terug naar nieuwsoverzicht